• Relatoriu Ezekusaun Orsamental

Home » Orsamentu & Despezas » Relatoriu Ezekusaun Orsamental Imprime pájina

Relatoriu Ezekusaun Orsamental

Executing the budget

Ministeriu Finansas produz relatoriu trimestral kona-ba montante maka Ministeriu idak-idak gasta tiha ona ein relasaun ba orsamentu ne’ebe aprovadu.

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2014

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2011

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2010

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2009

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2008

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2006-2007

 Informasaun tan