• Relatoriu Ezekusaun Orsamental

Home » Orsamentu & Despezas » Relatoriu Ezekusaun Orsamental Imprime pájina

Relatoriu Ezekusaun Orsamental

Executing the budget

Ministeriu Finansas produz relatoriu trimestral kona-ba montante maka Ministeriu idak-idak gasta tiha ona ein relasaun ba orsamentu ne’ebe aprovadu. 

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2011 

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2010 

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2009 

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2008 

Relatoriu Ezekusaun Orsamental: husi 2006-2007

 Informasaun tan