Home » Documents and Forms » Dokumentu Alfandega Imprime pájina

Dokumentu AlfandegaNe’e lista tomak kona ba Alfandega nia dokumentu. Hili titúlu iha navegasaun iha liman karuk ba haree alfandega nia dokumentu spesifiku. Hola informasaun kona ba Alfandega iha website ida ne’e.

Dokumentu sira: Downloads:
Dekretu Lei 05/2007 Fundu Alfandega English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Dekretu Lei 08/2006 Regulamentu Direitu Alfandegas English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Dekretu Lei 09/2003: Direitu no Kompetensia Alfandega nian English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Dekretu Lei 09/2006: Produtus husi Tabaku Manufaturadu English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Dekretu Lei 10/2003 English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Pagamentu Eletroniku English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Lei 04/2003: Dezenvolvimentu Minarai Tasi Timor (Estabilidade Tributaria) English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Notisia Publika Konsellu Alfandega English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Notisia Publika- Konsellu Alfandega English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Notifikasaun Publiku-Avizu Husi Alfandega English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Leilaun ba Merkadorias ne’ebé Konsidera Abandona ona ba Estadu English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Imposto Konsumu Seletivu English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian
Pájina sira:     first previous next last