• Dekretu Lei Organika Ministériu Finansas hetan Aprovasaun iha Sorumutu Konsellu Ministru

Home » Anúncios » Dekretu Lei Organika Ministériu Finansas hetan Aprovasaun iha Sorumutu Konsellu Ministru Imprimir a página

Dekretu Lei Organika Ministériu Finansas hetan Aprovasaun iha Sorumutu Konsellu Ministru

20190731_Dekretu Lei Organika Ministériu Finansas hetan Aprovasaun iha Sorumutu Konsellu Ministru.

Pedimos desculpa pelo incómodo. Informação apenas disponível em Inglês. (Tetum).