• Ministériu Finansas liuhosi Komisaun Reforma Fiskal Aprezenta rezultadu servisu ba Konsellu Ministru.

Home » Anúncios » Ministériu Finansas liuhosi Komisaun Reforma Fiskal Aprezenta rezultadu servisu ba Konsellu Ministru. Imprimir a página

Ministériu Finansas liuhosi Komisaun Reforma Fiskal Aprezenta rezultadu servisu ba Konsellu Ministru.

20190314_1. Ministériu Finansas liuhosi Komisaun Reforma Fiskal Aprezenta rezultadu servisu ba Konsellu Ministru

Pedimos desculpa pelo incómodo. Informação apenas disponível em Inglês. (Tetum).