• PARABENS ba Aniversariu Loron Proklamasaun ba Dala 43.

Home » Announcements » PARABENS ba Aniversariu Loron Proklamasaun ba Dala 43. Print Page

PARABENS ba Aniversariu Loron Proklamasaun ba Dala 43.

Ministériu Finansas hakarak hato’o

PARABENS

Ba Aniversariu Dala 43

Loron Proklamasaun Independensia República Democrática de Timor-Leste.