• PARABENS ba Aniversariu Loron Proklamasaun ba Dala 43.

Home » Anúncios » PARABENS ba Aniversariu Loron Proklamasaun ba Dala 43. Imprimir a página

PARABENS ba Aniversariu Loron Proklamasaun ba Dala 43.

Ministériu Finansas hakarak hato’o

PARABENS

Ba Aniversariu Dala 43

Loron Proklamasaun Independensia República Democrática de Timor-Leste.