• Diskursu enseramentu Primeiru-Ministru, Segunda Konferensia Konsultiva kona ba Envolvimentu iha Estadu Fragil 2009

Home » Documents and Forms » Diskursu enseramentu Primeiru-Ministru, Segunda Konferensia Konsultiva kona ba Envolvimentu iha Estadu Fragil 2009 Imprime pájina

Diskursu enseramentu Primeiru-Ministru, Segunda Konferensia Konsultiva kona ba Envolvimentu iha Estadu Fragil 2009

Dokumentu sira: Download:
Diskursu enseramentu Primeiru-Ministru, Segunda Konferensia Konsultiva kona ba Envolvimentu iha Estadu Fragil 2009 English |  Portuguese |  Tetum |  Indonesian