• Sesaun Trabalu konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017

Home » Anúnsiu » Sesaun Trabalu konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017 Imprime pájina

Sesaun Trabalu konaba Implementasaun Orsamentu Programátiku no Dezentralizasaun Funsaun Aprovasaun Orsamentu 2017

Desculpa!, notisia nee avalia deit iha lingua English.